privacyverklaring

Privacyverklaring Bedandbreakfast Tomke

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bedandbreakfast Tomke acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • – wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
  deze privacyverklaring;
 • – wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
  zijn voor legitieme doeleinden;
 • – wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • – wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
  eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • – wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen.

Bedandbreakfast Tomke is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bedandbreakfast Tomke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beƫindigd.

Contactformulier Publicatie

Wij bieden een contactformulier aan waarmee we geĆÆnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Bedandbreakfast Tomke verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Google Analytics

Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen,
– per e-mail : info@bedandbreakfasttomke.nl
– per telefoon: 06-506 98 970